Τί γνωρίζαμε μέχρι σήμερα:

  • κλασική θεραπεία ο αποκλεισμός (κάλυψη) του “καλού ” ματιού ώστε να εξαναγκασθεί ο εγκέφαλος να χρησιμοποιεί το αμβλυωπικό μάτι (αυτό με την χαμηλότερη όραση) σε συνδιασμό με την συνεχή χρήση των διορθωτικών γυαλιών

  • η κάλυψη δεν διασφαλίζει 100% την επίτευξη άριστης όρασης (10/10) και η διακοπή της κατά την πλαστική περίοδο της όρασης ( από τη γέννηση έως το 8ο περίπου έτος) μπορεί να οδηγήσει ξανά σε αμβλυωπία

  • η κάλυψη δεν προάγει την διόφθαλμη όραση. Η έλλειψη της τελευταίας μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επαναφέρει το πρόβλημα της αμβλυωπίας.

Τί μαθαίνουμε από τις τελευταίες έρευνες ( όπως η παρακάτω):

  • με την  επαναλαμβανόμενη άσκηση με διόφθαλμα (binocular ipad) ηλεκτρονικά παιχνίδια – tetris, balloon, labyrinth….  – , αυξήθηκε σημαντικά η όραση των αμβλυωπικών παιδικών ματιών κατά την επανεξέταση  3 μήνες μετά – με παράλληλη βέβαια  συνεχή χρήση των γυαλιών τους και εφόσον πριν την έναρξη αυτής της θεραπείας η όρασή τους ήταν σταθερή

  • επιπλέον η όραση με αυτή την θεραπευτική αντιμετώπιση αυξήθηκε ραγδαία και παρέμεινε σταθερή στην επανεξέταση και 3 μήνες μετά τον τερματισμό της

  • τέλος, εκτός από την αποτελεσματικότητα και την σταθερότητα αυτής της θεραπείας της αμβλυωπίας είναι επιπλέον διασκεδαστική και ευχάριστη με αποτέλεσμα τα παιδιά να συμμορφώνονται σε αυτήν πολύ καλύτερα σε σύγκριση με την κάλυψη, ενέχοντας μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

 

 

 A BINOCULAR IPAD TREATMENT FOR AMBLYOPIC CHILDREN

ABSTRACT

Purpose

Monocular amblyopia treatment (patching or penalization) does not always result in 6/6 vision and amblyopia often recurs. As amblyopia arises from abnormal binocular visual experience, we evaluated the effectiveness of a novel home-based binocular amblyopia treatment.

Methods

Children (4–12 y) wore anaglyphic glasses to play binocular games on an iPad platform for 4 h/w for 4 weeks. The first 25 children were assigned to sham games and then 50 children to binocular games. Children in the binocular group had the option of participating for an additional 4 weeks. Compliance was monitored with calendars and tracking fellow eye contrast settings. About half of the children in each group were also treated with patching at a different time of day. Best-corrected visual acuity, suppression, and stereoacuity were measured at baseline, at the 4- and 8-week outcome visits, and 3 months after cessation of treatment.

Results

Mean (±SE) visual acuity improved in the binocular group from 0.47±0.03 logMAR at baseline to 0.39±0.03 logMAR at 4 weeks (P<0.001); there was no significant change for the sham group. The effect of binocular games on visual acuity did not differ for children who were patched vs those who were not. The median stereoacuity remained unchanged in both groups. An additional 4 weeks of treatment did not yield additional visual acuity improvement. Visual acuity improvements were maintained for 3 months after the cessation of treatment.

Conclusions

Binocular iPad treatment rapidly improved visual acuity, and visual acuity was stable for at least 3 months following the cessation of treatment.

 

Introduction

A growing appreciation of the role of binocular dysfunction (suppression) in amblyopia has motivated a reformulation of amblyopia treatment. Classically, amblyopia has been attributed to the habitual suppression of one eye and a reduction in cortical excitatory binocular neurons in V1, which have been thought to be established during the critical period and are lost permanently if surgical and/or optical corrections are not administered in time., However, recent evidence suggests otherwise. The loss of binocular responsiveness of V1 neurons in strabismic animals is reversible when interocular suppression is removed by using a GABA antagonist to block GABAergic inhibition.

This suggests that the loss of binocular summation is a result of active suppression. This hypothesis received support from a report that adults with amblyopia can experience binocular vision when fellow eye contrast is reduced, revealing the presence of intact binocular cortical mechanisms., Taken together, these results suggest that it is active suppression that renders a structurally intact binocular visual system functionally monocular in amblyopia. Therefore, the structurally intact binocular pathways may be responsive to rehabilitation using binocular treatments.

Several pilot studies have reported results of a binocular treatment for amblyopia using reduced fellow eye contrast to allow the amblyopic individuals to experience binocular vision. Under investigator supervision, a total of 37 adults and 14 school-age amblyopic participants in six studies practised binocular tasks for 1–4 weeks using a haploscope, video goggles, or an iPod with a lenticular overlay to separate the monocular images., , , , , , As binocular function improved with training, visual acuity also improved, usually by an average of 0.2 logMAR but ranging from 0.0 to 0.9 logMAR improvement. The preliminary studies support the hypothesis that a binocular approach to treatment of amblyopia can be efficacious. However, these initial studies were limited to small cohorts of primarily adult patients who had short-term laboratory-based treatment, and lacked long-term follow-up. Here, we report a large-cohort study that investigated the effectiveness of a home-based binocular treatment for childhood amblyopia.

 

Materials and methods

Inclusion and exclusion criteria

Amblyopic children aged 4–12 years with strabismus, anisometropia, or both were referred to the study by local pediatric ophthalmologists between June 2012 and September 2013. Strabismic children were only eligible to participate if misalignment of the visual axes had been successfully treated with glasses and/or surgery (defined as ≤5 pd residual strabismus). Eligible children had best-corrected amblyopic eye visual acuity (BCVA) of 0.2–0.9 logMAR, 0.2 logMAR or better in the fellow eye, and≥0.2 logMAR interocular difference. All children enrolled had been wearing glasses (if needed) for ≥3 months and had stable BCVA before baseline (three consecutive visual acuity measurements at ≥4-week intervals within ±0.1 logMAR; for six children only two consecutive visual acuity measurements were available). Exclusion criteria were concurrent treatment with atropine penalization, prematurity ≥8 weeks, developmental delay, and coexisting ocular or systemic diseases. Medical records were obtained from the referring ophthalmologists to extract diagnosis, cycloplegic refraction, and treatment plan (if any).

Protocol

The first 25 children were assigned to sham games and then 50 children to binocular games. This design was used to minimize confusion about which filter (red or green) was to be worn over which eye (right or left; amblyopic or fellow) and to allow us to conduct testing of the sham cohort with testers who were unaware that the study had a sham arm. Whether or not the child concurrently had patching treatment (at a different time of day) was decided solely by the referring pediatric ophthalmologist. Children took home the dichoptic game apps either on their own or a loaned iPad. Children wore red–green anaglyphic glasses to play the games for 4 h per week for 4 weeks. At the end of the first 4-week treatment period, children in the binocular group who had not attained amblyopic eye BCVA of 0.0 logMAR were invited to participate in a second 4-week period. BCVA, suppression, and stereoacuity were measured at the baseline visit, the 4- and 8-week outcome visits, and 3 months after the cessation of treatment.

Binocular and sham iPad games

Images of the dichoptic games are provided in the Supplementary Information. Each game was dichoptic, with low-contrast components visible to one eye and high-contrast components visible to the other eye. For binocular games, fellow-eye contrast was set to 15–20% with amblyopic eye contrast 100% to allow the child to experience binocular vision., , , For the sham games, anaglyphic glasses were reversed so that amblyopic eye contrast was reduced, making it impossible for the child to experience binocular vision during game play. As the child demonstrated that they did experience binocular vision (by achieving a criterion game score), the lower contrast was gradually (5–10%) incremented day by day. The Tetris game, which was used in four previous amblyopic treatment pilot studies,, , , had high-contrast falling blocks and low-contrast stationary base blocks that had to be fit together to form continuous rows of blocks. In the Balloon game, a balloon launcher was aimed to place at least three balloons of identical shape adjacent to each other, so that they ‘pop’ and disappear. Some balloons were high-contrast, others low-contrast, and some were visible to both eyes. Pong simulated a ping-pong game with a high-contrast ball and a low-contrast paddle controlled by tilting the iPad from side to side. In the Labyrinth game, the child tilted the iPad to roll a high-contrast ball into a low-contrast blinking hole while avoiding other holes. At the start of each game, an anaglyphic nonius alignment cross appeared to allow the child to adjust the binocular display, if needed, for any small angle strabismus.

Visual acuity

BCVA was obtained for each eye with the E-ETDRS method. E-ETDRS has been validated in multiple studies and is acknowledged by the US Food and Drug Administration as a primary clinical trial endpoint., ,

Stereoacuity

Random dot stereoacuity was evaluated using the Randot Preschool Stereoacuity Test (Stereo Optical Co., Inc., Chicago, IL, USA), the Stereo Butterfly Test (Stereo Optical Co., Inc.), and the Lang-Stereotest I (Lang-Stereotest AG; Küsnacht, Switzerland). All stereo tests were administered and scored according to the manufacturer’s instructions.

Suppression

Severity of suppression was evaluated using a dichoptic motion coherence test developed by Mansouri et al. Fellow eye contrast was initially set to 0% and incremented in a 2-down-1-up staircase to determine the maximum fellow-eye contrast that still allowed the child to discriminate the direction of coherent motion. This contrast level provided a quantitative measurement of the severity of suppression.

Compliance

Each child was provided with a personalized calendar to record time spent on game play and patching, separately. ‘Compliant’ was defined as >25% of prescribed hours of game play. In addition, changes in fellow-eye contrast were tracked as a secondary measure of compliance: children who did not achieve ≥20% increase in contrast for at least one game were classified as ‘noncompliant’.

Data analysis

Effectiveness of the binocular iPad treatment for amblyopia was evaluated in an intent-to-treat analysis by paired t-tests for the primary BCVA outcome, and the secondary stereoacuity and suppression outcomes. BCVA improvements for different subgroups were compared with each other using one-way ANOVA and planned comparisons. As an additional amblyopia treatment, about half of the children patched the fellow eye at a different time of day than iPad game play. Therefore, in a secondary analysis, the efficacy of 4 subgroups (binocular games+patching, binocular games only, sham games+patching, and sham games only) was compared using ANOVA and planned comparisons. In another secondary analysis, efficacy of the treatment was evaluated for the subset of children with >25% compliance with binocular iPad treatment by paired t-tests for BCVA, stereoacuity, and suppression. The association of number of hours of binocular iPad treatment and BCVA improvement was examined by linear regression.

Statement of ethics

We certify that all applicable institutional and governmental regulations concerning the ethical use of human volunteers were followed during this research. The study was reviewed and approved by the Institutional Review Board at University of Texas Southwestern Medical Center.

Results

Fifty amblyopic children aged 4.5–12.7 years were assigned to the binocular iPad games; five dropped from the study before the 4-week primary outcome visit because of the child’s lack of interest in playing the iPad games. Twenty-five amblyopic children aged 5.7–11.9 years were assigned to sham games; one dropped before the 4-week primary outcome visit because of the child’s lack of interest in playing the iPad games. Thus, primary outcome data from 45 children in the binocular group and 24 in the sham group were available for analysis.

Baseline characteristics are summarized in Table 1. In the binocular group, 10 (22%) had strabismus, 11 (24%) had anisometropia, and 24 (53%) had both. At baseline, mean (±SD) BCVA was 0.47±0.19 logMAR and the median (range) stereoacuity was nil (nil—100 arcsec). In the sham treatment group, 5 (21%) had strabismus, 11 (46%) had anisometropia, and 8 (33%) had both. At baseline, mean (±SD) BCVA was 0.45±0.21 logMAR and the median (range) stereoacuity was nil (nil—100 arcsec). Overall, 77% had previous patching or atropine treatment for amblyopia, with a mean duration of 1.9±1.9 years. Individual participants and their baseline characteristics are provided in Supplementary Table S1.

Table 1

Baseline characteristics of participants by group

With an intent-to-treat analysis, the mean (±SE) BCVA improved from 0.47±0.03 logMAR (6/18) at baseline to 0.39±0.03 logMAR (6/15) at 4 weeks (that is, a 0.08±0.01 logMAR improvement; N=45; t=5.84; P<0.001; Figure 1) in the binocular group but no significant BCVA improvements were found in the sham group (N=24; t=1.57; P=0. 13). Twenty-three children in the binocular group and 17 children in the sham group were old enough to perform the dichoptic motion coherence task. Although the severity of suppression was reduced for most children, no significant change in the mean severity of suppression was found in either group (binocular group: t=1.15; P=0.26; sham group: t=1.28; P=0.22). The median (range) stereoacuity remained nil (nil—100 arcsec) at the 4-week outcome visit for both the binocular and sham groups; only five children in the binocular group (11%) had stereoacuity improvement. Twenty-seven (60%) of the 45 children in the binocular group agreed to participate in a second 4-week binocular iPad treatment for a total of 8 weeks. However, this additional 4 weeks of treatment did not yield additional visual acuity improvements (N=27; paired t=0.75; P=0.46).

Figure 1

Figure 1

BCVA of the amblyopic eye at the baseline visit and the 4-week primary outcome visit. Children were assigned to either binocular games or sham games. As an additonal amblyopia treatment, about half of the children in each group also patched the fellow

As an additional amblyopia treatment, 25 children in the binocular group and 13 children in the sham group also patched the fellow eye at a different time of day than iPad game play. Thus, there were effectively four subgroups: binocular games+patching, binocular games only, sham games+patching, and sham games only. After 4 weeks, the mean (±SE) BCVA improved significantly in the binocular games+patching group (0.10±0.02 logMAR; N=25; t=4.52; P< 0.01) and binocular games only group (0.06±0.02 logMAR; N=20; t=3.96; P< 0.01), with no significant difference in the amount of improvement with or without patching (t=1.30; P=0.30) (Figure 2). There was no significant improvement in BCVA in the sham games+patching (0.02±0.03 logMAR; N=13; t=0.76; P=0.46) or sham games only groups (0.04±0.02 logMAR; N=11; t=1.79; P=0.10). Importantly, BCVA in the binocular games+patching group improved significantly more than the sham+patching group (F=27.77; P<0.01) and the binocular games only group improved significantly more than the sham games only group (F=13.86; P<0.01). In other words, significantly more BCVA improvement was observed when the children played binocular games with or without patching compared with sham games with or without patching.

Figure 2

Change in the BCVA of the amblyopic eye after 4 weeks of game play (baseline BCVA−outcome BCVA). Left: Change in BCVA for binocular games group and sham games group. Right: As an additonal amblyopia treatment, about half of the children in both

In the binocular group, the amount of BCVA improvement was not correlated with the reported number of hours of iPad game play (r=0.05; P=0.74), nor with the reported number of hours of patching (r=0.04; P=0.81).

To examine efficacy of the binocular iPad treatment, a secondary analysis was conducted excluding the 11 children who had poor (≤25%) compliance. As shown in Figure 3, after 4 weeks of binocular treatment, 8 (24%) of the compliant children experienced 0.2–0.3 logMAR BCVA improvement and 17 (50%) had 0. l logMAR BCVA improvement. Two achieved 0.0 logMAR (6/6). Only nine (27%) failed to experience any BCVA improvement. Statistical analyses found significant BCVA improvement among the 34 compliant children (mean (±SE)=0.10±0.02 logMAR; t=6.04; P<0.001) but not among the 11 non-compliant children (mean (±SE) improvement=0.03±0.02 logMAR or 1.5 letters; t=1.41; P=0.20).

Figure 3

BCVA of the amblyopic eye at the baseline visit and the 4-week primary outcome visit for children who were compliant or non-compliant with iPad game play. Data points below the diagnonal line represent improvement in BCVA.

Among compliant children, both children who concurrently patched (at a different time of day) and children who did not patch had significant improvement in the mean (±SE) BCVA at the 4-week outcome visit (0.12±0.02 logMAR, P<0.001 and 0.07±0.02 logMAR, P=0.001, respectively) but the amount of BCVA improvement was not significantly different for patchers and non-patchers (t=1.31; P=0.20).

There was no significant difference in the amount of BCVA improvement in younger (<7y) vs older (≥7y) children, in children with no prior amblyopia treatment vs those who had prior patching or atropine treatment, in children with severe (baseline BCVA>0.6 logMAR) vs moderate amblyopia (baseline BCVA≤0.6 logMAR), or among children with different etiologies (strabismus, anisometropia, or both; P≥0.18 for all pairwise comparisons).

Twenty-three (68%) of the 34 compliant children in the binocular iPad group participated in a second 4-week binocular iPad treatment for a total of 8 weeks. Figure 4 illustrates how BCVA changed over time with the binocular iPad treatment for these 23 children. The mean BCVA±SE at baseline was 0.46±0.04 logMAR (6/17), which improved to 0.34±0.05 logMAR (6/13) at the 4-week treatment outcome visit; that is, an improvement of 0.12 logMAR. An additional 4 weeks of treatment did not result in additional BCVA improvement (mean BVCA at 8 weeks±SE=0.33±0.04 (6/13); paired t=0.56; P=0.58).

Figure 4

BCVA of the amblyopic eye at baseline, at the 4-week primary outcome visit, and after an additional 4 weeks on binocular game play (8-week outcome). Data are shown for the 23 compliant children who participated in a second 4-week period of binocular iPad

Of the 34 children compliant with the first 4-week iPad treatment, 21 (62%) completed a follow-up visit 3 months after the cessation of treatment (which lasted either 4 or 8 weeks). At 3 months post treatment, the mean BCVA did not differ significantly from the improvement measured at the final treatment outcome visit (paired t=1.07; P=0.30).

Discussion

Four weeks of binocular iPad game play with reduced fellow-eye contrast was an effective amblyopia treatment for 4- to 12-year-old amblyopic children, resulting in significant improvement in visual acuity. Children assigned to sham iPad games did not achieve significant improvement over the same 4-week period. Although some children assigned to either binocular and sham games were also prescribed patching by their ophthalmologists, BCVA improved significantly only among children who played binocular games (in subgroups with or without patching), not in those who played sham games (with or without patching).In the present study, patching was ineffective in improving visual acuity either as sole treatment (sham games+patching subgroup) and also failed to augment outcomes achieved with binocular iPad game play (binocular games+patching vs binocular games subgroups). The failure to observe a benefit of patching may have been related to the high prevalence of prior amblyopia treatment in our cohort and the requirement for stable visual acuity at baseline; 77% had prior patching treatment lasting a mean of 1.9±1.9 years and three visual acuity measurements at ≥4-week intervals within ±0.1 logMAR. For a similar cohort of children, PEDIG recently reported only 0.05 logMAR improvement with 12 weeks of patching treatment.Prior studies using reduced fellow eye contrast to allow amblyopic adults to experience binocular vision in supervised laboratory training sessions have reported more visual acuity improvements than observed in the present study (0.17–0.26 logMAR over 1–9 weeks)., , , , , The greater improvements may have resulted from differences in attention or motivation due to the age of the participants and/or differences between the supervised laboratory vs home setting for treatment. In the present study, 24% of the amblyopic children enrolled had poor (≤25%) compliance with the binocular iPad treatment. For the adult laboratory-based studies, only data from adults who completed the study are reported., , , , , The present study and the laboratory-based studies also had significant differences in the baseline characteristics of amblyopic participants that may have affected the amount of visual acuity improvement observed. Most of the 37 participants in the laboratory-based studies had anisometropic amblyopia (54%) and most had no prior amblyopia treatment or surgery (59%). In the present study, only 11 (24%) had anisometropic amblyopia and most (N=40 in the binocular group; 89%) already had prior amblyopia treatment with patching or atropine.We observed no significant change in the severity of suppression with repeated binocular game play and visual acuity improvement was not correlated with reduction in severity of suppression. Using the same method to assess severity of suppression, several laboratory studies reported a significant reduction in suppression in adults after repeated binocular game play and that the change in severity was correlated with the change in visual acuity., , , , , On the other hand, Knox et al reported results similar to the present study; there was no significant reduction in suppression with binocular treatment of amblyopic schoolchildren, and, although 50% of children had some reduction in severity of suppression, there was no significant correlation with visual acuity improvement. The discrepancies between adults and children may reflect the difficulty that children encounter in making global motion coherence judgments used to quantify severity of suppression, which may have introduced more variability for children than adults. Alternatively, because all of the adult studies required repeated practice and/or testing on the dichoptic motion coherence task,, , , , , the adults may have experienced perceptual learning improvements in task performance that simply coincided with their visual acuity gains.Only 11% of children in the present study had improved random dot stereoacuity at the 4-week outcome visit. The laboratory-based studies have reported that 50–60% achieved improved stereoacuity., , , , , , This difference may, in part, be due to the different stereoacuity tests employed, including some with monocular cues., , That monocular cues may underlie artifactual stereoacuity results is underscored by reports in some of the papers in which patients with tropias of 4–20 deg (8–40 pd) achieved stereoacuity of 20–500 arcsec.Other active visual tasks have also been developed for the treatment of amblyopia. One monocular approach has been perceptual learning as an adjunct to patching for amblyopic adults, requiring practice on challenging visual tasks or action video games using the amblyopic eye only. This treatment typically results in 0.1–0.2 logMAR visual acuity improvement after 40–50 h of practice or game play. An interactive binocular treatment, the I-BiT, has also been described., , , The I-BiT presents equal-contrast central stimuli to the amblyopic eye and peripheral stimuli to the fellow eye. A pilot study on nine children who used the I-BiT for 30 min per week for 6 weeks reported that six had 0.125 logMAR or more improvement in visual acuity but had no control group.Our results demonstrate that repeated binocular iPad game play significantly improved visual acuity in amblyopic children who had been wearing their spectacle correction for at least 3 months and had stable visual acuity before baseline. Moreover, the visual acuity improvement occurred rapidly and is stable for at least 3 months following the cessation of treatment. In addition to the efficacy and durability of this binocular iPad treatment, it is fun and engaging and results in better compliance than patching, at the same time imposes little risk for adverse psychosocial effects.

πηγή: . 2014 Oct; 28(10): 1246–1253.

Published online 2014 Jul 25. doi:  10.1038/eye.2014.165

PMCID: PMC4194336

CategoryΆρθρα

© 2016 - vickyfollidi.gr by Think Plus

Επικοινωνία        6976637188