Τί γνωρίζαμε μέχρι σήμερα: κλασική θεραπεία ο αποκλεισμός (κάλυψη) του “καλού ” ματιού ώστε να εξαναγκασθεί ο εγκέφαλος να χρησιμοποιεί το αμβλυωπικό μάτι (αυτό με την χαμηλότερη όραση) σε συνδιασμό με την συνεχή χρήση των διορθωτικών γυαλιών η κάλυψη δεν διασφαλίζει 100% την επίτευξη άριστης όρασης (10/10) και η διακοπή της κατά την πλαστική περίοδο…

Strabismus is one of the most challenging subspecialties encountered in the field of ophthalmology. The concept of etiology of strabismus is being advanced with the development of newer imaging modalities and increased understanding of the genetics of strabismus. Imaging is also being used to aid in the planning of strabismus surgery. Newer horizons are being…

  Η συχνά μη εντοπισμένη διαθλαστική κατάσταση των ματιών των παιδιών προ και σχολικής ηλικίας, οδηγεί πολλές φορές στην λανθασμένη εντύπωση ότι τα παιδιά αυτά έχουν μαθησιακά προβλήματα. Ειδικά στην περίπτωση της υπερμετρωπίας επηρεάζεται εκτός των άλλων και  η ικανότητά τους να συγκεντρωθούν τις ώρες των μαθημάτων,  γεγονός που σύμφωνα με τελευταία μελέτη μειώνει και…

© 2016 - vickyfollidi.gr by Think Plus

Επικοινωνία        6976637188