Στραβισμός  (2-5% ), συχνότερες μορφές:

 

α. Προσαρμοστική εσωτροπία:

pathiseis8

συνοδεύεται από υψηλή υπερμετρωπία ή υψηλό πηλίκο προσαρμοστικής σύγκλισης προς προσαρμογή. Διορθώνεται με χορήγηση γυαλιών , κάλυψη του ματιού που προτιμάται για προσήλωση και χειρουργική επέμβαση στην περίπτωση που υπάρχει υπολειπόμενη γωνία στραβισμού μετά την διόρθωση με γυαλιά.

18-33-a

 

 

 

β. Διαλείπουσα εξωτροπία:

18-53-a

διαπιστώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής κυρίως κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (κόπωση, εκνευρισμός, ασθένεια). Διορθώνεται με πλήρη διόρθωση τυχόν ύπαρξης μυωπίας  ή αστιγματισμού, μικρή υποδιόρθωση σε περίπτωση υπερμετρωπίας, ορθοπτικές ασκήσεις, χρήση πρισμάτων και κάλυψη του ματιού το οποίο ο μικρός ασθενής προτιμά για να προσηλώνει. Σε επιδείνωση της εικόνας θα πρέπει να γίνει χειρουργική επέμβαση διόρθωσης της γωνίας του στραβισμού.

pathiseis9

    Αμβλυωπία (“τεμπέλικο μάτι” 7%)

pathiseis10
Oρισμός: μειωμένη οπτική οξύτητα ενός ή και των δύο ματιών που επιμένει παρά την διόρθωση κάθε διαθλαστικής ανωμαλίας, χωρίς οργανική αιτία που να την δικαιολογεί. Είναι το λεγόμενο “τεμπέλικο μάτι” που δεν θα μπορεί να δει καλά ποτέ και αυτό δεν αντιστρέφεται ούτε με γυαλιά ούτε με επέμβαση.

Οφείλεται σε:  στραβισμό, νυσταγμό, ανισομετρωπία (βλ. πιο κάτω), αμετρωπία, εξ ανοψίας (δηλ. από οποιαδήποτε αιτία εμποδίζει τον σχηματισμό εικόνας στον αμφ/δή π.χ. συγγενής καταρράκτης, θόλωση κερατοειδούς κλπ)

Θεραπεία: διόρθωση κάθε διαθλαστικού σφάλματος, ανάταξη οποιουδήποτε πιθανού εμποδίου επί του οπτικού άξονα και κλείσιμο του καλού ματιού (fulltime ή parttime ή με την χρήση κολλυρίων), ώστε να εξασκήσουμε το τεμπέλικο μάτι. Εάν δεν αντιμετωπισθεί στα πρώτα χρόνια της ζωής και μέχρι την ηλικία των 9 ετών, γίνεται μόνιμη.Παιδιά με αμβλυωπία οποιασδήποτε αιτιολογίας, πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά και έγκαιρα ώστε να εξασφαλισθεί στο μέλλον η κατά το δυνατόν  διόφθαλμη και άρτια λειτουργία της όρασής τους.  

pathiseis11